ReadyPlanet.com
dot
dot
HOT !!!
dot
bulletผู้ที่เริ่มส่งออกอ่านที่นี่ !!!
bulletประเทศที่ประกาศใช้ISPM15แล้ว
bulletISPM15 - IPPC ฉบับไทย-Eng
bulletกฏใหม่ลังไม้ไปนอก
bulletวิธีการจัดวางสินค้าบนพาเลท
bulletEuro Pallet
bulletEPAL Pallet System
bulletCP Pallet สำหรับเคมีภัณฑ์
bulletผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองIPPC
bulletมารู้จักศัพท์ด้านการบรรจุภัณฑ์
bulletการใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ
bulletลังไม้และกล่องไม้
bulletวัสดุกันกระแทก
dot
About us
dot
bulletAbout our company
bulletOur IPPC License
bulletContact Us
dot
Product
dot
bulletPallet Standardizations
bulletWooden pallet
bulletWooden crates & skids
bulletLOSCAM PALLET
bulletWooden boxes
bulletIn-house and on-site packing
bulletWood supply
dot
Services
dot
bulletPallet and packaging design
bulletTransportation
bulletKiln dried
Euro Pallet article

 

Increasingly European companies are demanding that North American exporters send their goods to Europe on euro pallets. Some companies are even instructing that goods sent from North America to Asia be sent on euro pallets, reflecting the truly global reach of the europallet standard.

ในยุโรป ลูกค้าและผู้นำเข้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต่างมีข้อตกลงในการให้ผู้ขายต้องใช้ยูโรพาเลทในการส่งสินค้าเท่านั้น บางองค์กรถึงกับแนะนำให้ใช้ยูโรพาเลทในการส่งสินค้าจากสหรัฐไปยังเอเชียซึ่งแสดงให้เห็นว่าความนิยมในการใช้พาเลทน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


Why are euro pallets so special?    ทำไมต้องใช้ยูโรพาเลท?
Below are six of the most important facts about europallets and why European companies are asking for them. 
นี่คือความจริงหกข้อเกี่ยวกับยูโรพาเลท


Advantages of Euro Pallets:
ข้อได้เปรียบของการใช้พาเลทยูโร


EUR Pallet blockCommercial Value: In contrast to stringer and other American pallet types, europallets have significant commercial value for importers, because they can forward them on directly to customers, or exchange them for newly reconditioned europallets.
มูลค่าพาเลท : แทนที่การใช้พาเลทมาตรฐานอื่นๆ ผู้นำเข้าสินค้าสามารถส่งสินค้าให้แก่คู่ค้าได้ทันทีเมื่อสินค้าวางอยู่บนยูโรพาเลท หรือแม้หากพาเลทชำรุดก็สามารถนำไปแลกพาเลทที่มีสภาพดีได้


Functionality: Many European warehousing and logistics companies have automated material handling systems that accept only genuine, officially inspected and repaired euro pallets. Companies with these systems incur significant costs and delays when they must transfer products from other pallet types on to euro pallets. Shipments of high-value and/or hazardous goods such as chemicals, medical devices, and pharmaceuticals are often processed at such advanced facilities in Europe.
ง่ายต่อการใช้งาน : บริษัทจัดส่งสินค้าและคลังสินค้าจำนวนมากในยุโรปใช้เครื่องจักรในการขนย้ายสินค้าซึ่งบริษัทเหล่านี้จะยอมรับสินค้าที่ใช้ยูโรพาเลทเท่านั้น ในกรณีที่ใช้พาเลทขนิดอื่นที่ไม่มีการรับรองจะต้องทำการย้ายสินค้ามาวางบนยูโรพาเลทเสียก่อนซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งค่าขนย้ายและค่าใช้จ่ายจากการเสียเวลาหรือแม้แต่ค่าปรับเสมือนหนึ่งการส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือสินค้าอันตรายเช่นเครื่องมือแพทย์หรือสารเคมีต่างๆซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

Disposal Taxes: Under the European Union's Packaging Waste Reduction Laws, Germany and other EU nations levy significant disposal taxes on pallets that cannot be reused. In most cases, American pallet types create direct and indirect disposal costs for European importers, due to the impracticalities involved with the reuse and/or recycling or these pallets. Because they are designed for reuse, euro pallets are not subject to these taxes.
ประหยัดค่าทำลาย : ในยุโรปมีกฏหมายเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะซึ่งในประเทศกลุ่มอี.ยู.จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้พาเลทที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ การใช้พาเลทที่ไม่ใช่ยูโรพาเลทจึงเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้นำเข้าเนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ การใช้ยูโรพาเลทซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ใหม่จึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนี้

Strict Regulations: The non-profit European Pallet Association (EPAL) strictly regulates the construction and repair of euro pallets worldwide, to ensure uniform quality standards for long-term, safe reuse.
มาตรฐานที่เชื่อถือได้: ยูโรพาเลทมีองค์กรEPALซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเป็นผู้ดูแลมาตรฐานทั้งตัวพาเลท,ผู้ผลิต แม้แต่การซ่อมแซมทั่วโลก เพื่อให้พาเลทยูโรมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและมีความปลอดภัยในการนำไปใช้ใหม่

ISO Accreditation: The Europallet is one of only six pallet types recognized by ISO.
การยอมรับจากISO : ยูโนพาเลทเป็นพาเลทหนึ่งในหกชนิดที่ISOให้การยอมรับ


Traceability: Traceability of each unit is built-in to genuine euro pallets. Euro pallets with counterfeited markings are aggressively prosecuted in Europe. Users as well as authorities can request inspection of any suspect europallets.
สามารถติดตามได้ : การใช้พาเลทยูโรจะมีระบบการติดตามที่ถูกติดไว้ที่พาเลททุกตัว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามพาเลทได้

Europallet Trademark Protection:
EPAL EUR

“DB”, “EUR” and “EPAL” Trademark Protection and Product Responsibility

Based on International Union of Railways (UIC) leaflets 435-2 and 435-3 and the "Technical Rule Book" of EPAL, europallets must bear on each length the following trademarks:
  • The trademark EURprotected by the International Bureau for Intellectual Property (OMPI) Geneva, and registered under No. 430 337
  • The symbol of national railways authorized to attribute their mark according to UIC rules.
  • The quality label EPALprotected by the International Bureau for Intellectual property, Geneva, as union trademark under No. 617 158.
The protection of the trademark EPAL by the EU office OHIM in Alicante (Office for Harmonization in the Internal Market - Trade, Marks and Designs) is published in the leaflet for community marks No. 1698 of 9th March 1998, page 117.

 

Euro Pallet topBased on agreements with the railways EPAL has the right to grant the EUR trademark and railway symbols such as “DB” in recognition of the marking rules of euro pallets. EPAL also has the right to pursue any trademark infringements.

Any blocks exchanged during repairs must also bear the protected trademarks.

Producers and repairers of EUR pallets must be licensed to produce or to repair and have the right to use the protected trademarks.

Abuse or imitation of the protected trademarks shall be pursued by law.

We have brand new and used Euro Pallet , These pallets are ISPM15 compliance with IPPC Certificate and stamping.
Please call our hotline 08-4149-9911 for any information.

เรามีพาเลทยูโรสภาพใหม่และใช้แล้ว ได้มาตรฐานพร้อมมาตรฐาน ISPM 15 และใบรับรองIPPCพร้อมตราประทับ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
08-4149-9911

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.