ReadyPlanet.com
dot
dot
HOT !!!
dot
bulletผู้ที่เริ่มส่งออกอ่านที่นี่ !!!
bulletประเทศที่ประกาศใช้ISPM15แล้ว
bulletISPM15 - IPPC ฉบับไทย-Eng
bulletกฏใหม่ลังไม้ไปนอก
bulletวิธีการจัดวางสินค้าบนพาเลท
bulletEuro Pallet
bulletEPAL Pallet System
bulletCP Pallet สำหรับเคมีภัณฑ์
bulletผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองIPPC
bulletมารู้จักศัพท์ด้านการบรรจุภัณฑ์
bulletการใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ
bulletลังไม้และกล่องไม้
bulletวัสดุกันกระแทก
dot
About us
dot
bulletAbout our company
bulletOur IPPC License
bulletContact Us
dot
Product
dot
bulletPallet Standardizations
bulletWooden pallet
bulletWooden crates & skids
bulletLOSCAM PALLET
bulletWooden boxes
bulletIn-house and on-site packing
bulletWood supply
dot
Services
dot
bulletPallet and packaging design
bulletTransportation
bulletKiln dried
ลังไม้และกล่องไม้

ลังไม้
ดร. อมรรัตน์ สวัสดิทัต
 


 

       
        
         

 ลังไม้แตกต่างกับกล่องไม้อย่างเห็นได้ชัด คือ ลังไม้มีไม้เสริมใต้ลังและบนฝาลัง การเสริมไม้ใต้ลังนั้นเพื่อประโยชน์ในการสอดแขนของรถยก หรือใช้เชือกช่วยในการขนย้าย ส่วนการเสริมไม้บนลังเพื่อช่วยในการเปิดลังได้เป็นแผ่นเดียวกัน ลังไม้มีทั้งประเภท ลังไม้ทึบและลังไม้โปร่ง ดังแสดงไว้ในรูป ลังไม้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 800 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่ากล่องไม้ถึง 2 เท่าตารางแสดงคุณสมบัติของลังไม้


แบบที่

น้ำหนักสินค้า(กิโลกรัม)

ยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร)

ความหนาแผ่นไม้(มิลลิเมตร)

1

50–350

1500 x 1000 x 750

18–23

2

100–400

2000 x 1000 x 1000

18–23

3

สูงสุด500

2000 x 1000 x 1000

18–28

4

700

2500 x 1200 x 1200

21–32

5

800

2500 x 1200 x 1200

21–32

6

450

2000 x 1000 x 1000

18-23


ส่วนลังไม้โปร่งนั้น เป็นลังไม้ที่ทำเป็นกรอบโดยไม่ประสงค์ที่จะปิดให้มิด เพื่อประหยัดวัสดุและแรงงาน ง่ายในการตรวจสอบ สามารถมองเห็นได้หากเกิดความเสียหายแก่สินค้าและจะได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น 


 

กล่องไม้ 

ดร. อมรรัตน์ สวัสดิทัต

      

กล่องไม้ (box) ในที่นี้หมายถึง กล่องที่ทำจากแผ่นไม้ประกอบด้วย วิธีตอกตะปูใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากนัก และไม่มีไม้เคร่าเสริมที่ก้นกล่อง ส่วนลัง (case) ใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลางเสริมไม้เคร่าก้นลัง ถ้าเป็นลังโปร่ง (crate) ใช้กับสินค้าได้ทุกชนิดและมักจะตีไม้ห่างๆ ให้สามารถตรวจสอบ สินค้าภายในได้
กล่องไม้เป็นบรรจุภัณฑ์เก่าแก่ที่สุดที่ทำจากไม้ และไม่มีการพัฒนาไปมากนัก ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 5 แบบ (ดังรูป) ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ ลักษณะ การเข้าไม้ การเสริมความแข็งแรงภายในและภายนอก กล่าวคือ

ตารางแสดงคุณสมบัติของกล่องไม้

 


แบบที่

น้ำหนักสินค้า(กิโลกรัม)

ยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร)

ความหนาแผ่นไม้(มิลลิเมตร)

1

20–50

500 x 300 x 2

68–10 (ด้านข้าง),15 (ด้านปลาย)

2

40

600 x 400 x 300

15–20

3

300

600 x 400 x 300

10–15(ไม้เสริม 35 x 35)

4

400

1000 x 750 x 750

15–23 (ไม้เสริม 20 x 60)

5

600

1000 x 750 x 750

18–28 (ไม้เสริม 20 x 60)

แบบที่ 1 นั้นไม้ด้านข้างจะตอกติดกับไม้ด้านปลาย ดังนั้นไม้ด้านปลายควรจะมีความหนามากกว่าไม้ด้านข้าง เพราะจะต้องเป็นส่วนรับตะปูและ รอยต่อของไม้ทั้ง 2 ด้าน ไม่ควรอยู่ในแนวเดียวกัน ส่วนแบบที่ 2 เป็นการเข้าไม้โดยใช้กาว แบบที่ 3, 4 และ 5 มีไม้เสริมความแข็งแรงเพื่อให้รับน้ำหนัก ได้มากขึ้น

กล่องไม้เย็บด้วยลวดหรือมีขอบโลหะ 

ดร. อมรรัตน์ สวัสดิทัต 

  

กล่องไม้ประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ทำการลดรูปและประกอบได้ใหม่อย่างรวดเร็ว จึงขนส่งไปยังผู้ใช้ได้สะดวก และสามารถใช้หมุนเวียนได้ อย่างไรก็ตามการทำกล่องไม้ชนิดนี้ต้องใช้ความชำนาญ 
กล่องเย็บด้วยลวด คือ บรรจุภัณฑ์ทำด้วยไม้เย็บด้วยลวดหลายเส้นไปตามแนวยาว และยึดติดกับขอบไม้ ด้าน ปลายลังทั้ง 2 ข้างทำแยกกัน แล้วยึดติดกับขอบไม้ให้เป็นรูปกล่องที่สมบูรณ์ การเย็บด้วยลวดมี 2 ประเภทคือ ประเภทที่เป็นห่วงปิด โดยสอดห่วงที่ติดกับตัวลังเข้ากับห่วงที่ติดกับฝาแล้วพับลง และประเภทที่ปล่อยปลายลวด เหลือไว้ไม่ต่ำกว่า 50 มิลลิเมตร เมื่อปิดฝากล่องให้บิดปลายลวดไขว้กันโดยตัดให้ลวดที่บิดเหลือเพียง 15 มิลลิเมตร แล้วตอกลงเพื่อขจัดส่วนแหลมคม (รูปที่ 1) กล่องเย็บด้วยลวดนี้สามารถลดรูปได้ (รูปที่ 2) ความแข็งแรงของกล่อง ขึ้นอยู่กับไม้เคร่าที่ใช้ทำขอบ ความหนาของไม้เคร่า จำนวนและขอบของลวด และวิธีการที่ใช้ในการปิดลัง
ส่วนกล่องมีขอบโลหะนั้น คือ การใช้หมุดย้ำขอบโลหะแทนไม้เคร่า มีทั้งชนิดลดรูปและชนิดคงรูป (รูปที่ 3) โดยใช้หมุนเวียนหรือครั้งเดียว
ไม้ที่ใช้หากเป็นไม้อัดทำจากไม้เนื้อแข็ง ควรหนา 3–6 มิลลิเมตร ถ้าทำจากไม้เนื้ออ่อนควรหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ขอบโลหะทำด้วยแผ่น เหล็กอาบดีบุก ให้มีรอบงอได้กว้าง 3 มิลลิเมตร และบางเพียงพอที่จะพับแบนได้ง่าย หมุดย้ำมีขนาด 4 มิลลิเมตร และควรปลอดสนิมไม้ที่ใช้หากเป็นไม้อัดทำจากไม้เนื้อแข็ง ควรหนา 3–6 มิลลิเมตร ถ้าทำจากไม้เนื้ออ่อนควรหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ขอบโลหะทำด้วยแผ่น เหล็กอาบดีบุก ให้มีรอบงอได้กว้าง 3 มิลลิเมตร และบางเพียงพอที่จะพับแบนได้ง่าย หมุดย้ำมีขนาด 4 มิลลิเมตร และควรปลอดสนิม

ถาดและกล่องไม้เพื่อการหีบห่อผักและผล

ดร. อมรรัตน์ สวัสดิทัต
        เนื่องจากผักและผลไม้สดมีน้ำหนักเบา จึงได้มีการใช้ถาดและกล่องไม้เพื่อการหีบห่อและขนส่ง ซึ่งประสบ ผลสำเร็จอย่างสูง ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบรรจุผลิตผลสดมีมากกว่า 700 รูปแบบ 
ในปี พ.ศ. 2518 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปได้ให้คำแนะนำที่ใช้ขนส่งระหว่างประเทศ ควรเป็นหน่วยย่อยของ แท่งรองรับสินค้า (ยาว x กว้าง) 1200 x 1000 มิลลิเมตร ขนาดของบรรจุภัณฑ์จึงควรเป็น 400 x 300, 500 x 300, 500 x 400 หรือ 600 x 400 มิลลิเมตร ซึ่งจะวางเรียงบนแท่นรองรับสินค้าดังกล่าวได้พอดี
การออกแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ควรเอื้ออำนวยต่อคุณสมบัติของผลิตผล การขนถ่ายและการขนส่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
* มีช่องระบายอากาศเพื่อช่วยให้ผลิตผลสดอยู่เสมอ
* รวมหน่วยภาชนะบรรจุขนาดเดียวกันในรูปแบบที่เป็นสากล 
* ป้องกันความเสียหายในการเก็บ การขนส่งและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
* ถาดควรมีการต้านแรงกดสูงในการวางซ้อนในคลังสินค้า
* ใช้กับเครื่องจักรสำหรับการขนส่งได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากผลิต ผลเน่าเสียง่าย
* ช่วยในการขาย สามารถแสดงตัวสินค้าได้ดีและดึงดูดผู้ซื้อ
* หากต้องการขนถ่ายผลิตผลสดเป็นจำนวนมาก อาจบรรจุได้ถึง 1,500 กิโลกรัม และวางซ้อนกันได้สูงถึง 67 ชั้น ฐานบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ควรมี ลักษณะ เป็นแท่นรองรับสินค้าเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายด้วยรถยก
ไม้ที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผลสดนั้น ควรมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 20 และปราศจากเชื้อรา หากใช้การอบน้ำยาต้องสะอาดและไม่มีสารเคมี ตกค้าง หากอยู่ในสภาพไม่ดีไม่ควรนำมาใช้หมุนเวียน

 

กฎใหม่ลังไม้ไปนอก article
EPAL Pallet System
การใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ
วัสดุกันกระแทก
CP Pallets specifications
CP PALLETS พาเลทสำหรับเคมีภัณฑ์ article
ส่งออกไปยุโรป อ่านที่นี่
ข้อกำหนดISPM15ฉบับไทย-อังกฤษ
Modularization of package sizes article
Modularization of package sizes
ISPM15 Guideline for regulating Wood Packaging Materials in International Trade
Euro Pallet article
Loscam Type Pallet article
รายชื่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ISPM15 article
Pallet Catalogue article
Our ISPM15 License article
ISPM 15 compliance articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.